Jurnal 48

Jurnal 48
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 48
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Gülzar İbrahimova
Rassamlar: sərbəst rəssamlar
Tiraj: 5000

Bu nömrəmizdə: 4-12 yaşlı uşaqların dünyagörüşünün inkişafına xidmət edən yeni nağıl və hekayələr jurnalı.