Jurnal 47

Jurnal 47
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 47
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Gülzar İbrahimova
Rassamlar: sərbəst ressamlar
Tiraj: 5000

Bu nömrəmizdə: 4-12 yaşlı uşaqların dünyagörüşünün inkişafına xidmət edən nağıl və hekayələr jurnalı.