Jurnal 46

Jurnal 46
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 46
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Gülzar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 5000