Jurnal 45

Jurnal 45
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 45
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500