Jurnal 44

Jurnal 44
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 44
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500