Jurnal 43

Jurnal 43
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 43
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500