Jurnal 40

Jurnal 40
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 40
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500