Jurnal 38

Jurnal 38
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 38
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500