Jurnal 9

Jurnal 9
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 9
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Telli Əliyeva, Nigar İbrahimova
Rassamlar: Nigar Quliyeva, Aynur Salahova
Tiraj: 3000

Bu nömrəmizdə: Məlumat yoxdur