Jurnal 7

Jurnal 7
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 7
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Telli Əliyeva, Nigar İbrahimova
Rassamlar: Nigar Quliyeva, Aynur Salahova
Tiraj: 3000

Bu nömrəmizdə: Məlumat yoxdur