Jurnal 5

Jurnal 5
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 5
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Telli Əliyeva, Nigar İbrahimova
Rassamlar: Nigar Quliyeva, Aynur Salahova
Tiraj: 3000

Bu nömrəmizdə: Məlumat yoxdur