Jurnal 47
Jurnal 47
Buraxılış nömrəsi:
Jurnal 47
Baş redaktor:
Gülzar İbrahimova
Redaktorlar:
Gülzar İbrahimova
Rassamlar:
sərbəst ressamlar
Tiraj:
5000
Bu nömrəmizdə: 4-12 yaşlı uşaqların dünyagörüşünün inkişafına xidmət edən nağıl və hekayələr jurnalı.
Saytın materiallarından istifadə edərkən Sehrli Dünya uşaq jurnalı saytına istinad etməyinizi xahiş edirik.

Site by Javid Sultanov Studio