Jurnal 42

Jurnal 42
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 42
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500