Jurnal 41

Jurnal 41
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 41
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500