Jurnal 4

Jurnal 4
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 4
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Telli Əliyeva, Nigar İbrahimova
Rassamlar: Nigar Quliyeva, Aynur Salahova
Tiraj: 3000

Bu nömrəmizdə: Məlumat yoxdur