Jurnal 37

Jurnal 37
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 37
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500