Jurnal 35

Jurnal 35
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 35
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500