Jurnal 34

Jurnal 34
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 34
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500