Jurnal 33

Jurnal 33
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 33
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500