Jurnal 31

Jurnal 31
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 31
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500