Jurnal 29

Jurnal 29
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 29
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500