Jurnal 28

Jurnal 28
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 28
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500