Jurnal 27

Jurnal 27
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 27
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500