Jurnal 26

Jurnal 26
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 26
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500