Jurnal 25

Jurnal 25
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 25
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500