Jurnal 24

Jurnal 24
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 24
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 3000