Jurnal 23

Jurnal 23
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 23
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 3000