Jurnal 22

Jurnal 22
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 22
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 3000