Jurnal 18

Jurnal 18
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 18
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500

Bu nömrəmizdə: 18-ci say Novruz bayramına həsr olunub. Milli adət-ənnələrimizlə zəngindir. Müxtəlif milli səpgili, hədiyyəli müsabiqələr jurnalı uşaqlara daha da sevdirir. "Ağıllı bala " rubrikasında əyləncəli yollarla ingilis və rus dilləri öyrədilir. "Milli geyim" müsabiqəsi elan olunub. "Deyimlər və duyumlar" jurnala milli gözəllik verir. Hər sayımızda yeni yumorlar dərc olunur. Uşaqlara aid olan yumorlar "Sehrli Dünya"ya məxsusdur.