Jurnal 14

Jurnal 14
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 14
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500