Jurnal 13

Jurnal 13
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 13
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500