Jurnal 12

Jurnal 12
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 12
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500