Jurnal 11

Jurnal 11
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 11
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 5000