Jurnal 10

Jurnal 10
Buraxılış nömrəsi: Jurnal 10
Baş redaktor: Gülzar İbrahimova
Redaktorlar: Nigar İbrahimova
Rassamlar: Sərbəst rəssamlar
Tiraj: 4500