Sülh nəğməsi

Müəllif: Gülzar İbrahimova

Sülh nəğməsi

Dünyanın uşaqları!
Gəlin əl-ələ verək!
Ən hündür bir zirvədə
Sülh bayrağı yüksəldək!
***
Sülh  bayrağı dalğalansın
Hər tərəfə sülh yaysın,
Dünyadakı balalara
Sevincdən pay ayırsın!
***
Qoy dünyadakı uşaqlar
Həmişə gülsün, sevinsin,
Nə arzu etsə balalar
Yerinə yetsin arzular!
***
Mənim arzum budur Günəş,
Başımız üstündə olsun!
Gecələr sübhə qədər Ay,
Uşaqlara desin laylay!
***
Bir sehirli yağış yağsın
Dünyanı tərtəmiz etsin
Uşaqları sevməyənlər,
Çıxsın, dünyamızdan getsin!
***
Silah düzəldən əmilər
Silahları yandırsınlar,
Onlar da bizə qoşulub
Sülh nəğməsi oxusunlar!
***
Bütün qəfəsləri açıb,
Quşları göyə buraxaq
Sülhün azadlıq himnini,
Əl-ələ tutaq, oxuyaq!
***
Bütün dünyaya yayılsın
Uşaqların arzuları,
Arzularına çatsınlar
Dünyanın gül balaları!
***
Sülhün azadlıq nəğməsi
Sevindirsin hər bir kəsi
Göyərçinlər göyə qalxsın
Hamını sülhə çağırsın!