Yeni iliniz mübarək!

Müəllif: Gülzar İbrahimova

Yeni iliniz mübarək!
Yeni ildə uşaqlar
Böyük yolka qurdular,
Yolkanın ətrafında
Çaldılar, oynadılar,
***
Şaxta baba hamıya
Çoxlu hədiyyə verdi,
Uşaqları  bax belə,
O sevdi, əzizlədi:
***
«Mənim əziz balalarım,
Qardan təmiz balalarım,
Gəlin, birlikdə deyək,
Yeni iliniz mübarək!