Ağıllı keçi

Müəllif: Gülzar İbrahimova

(Dahilərdən tərcümə edilmiş)

Bir nəfərin keçisinin gecə balası olur. Gecə ilə qonşulardan biri onun balasını oğurlayır. İş qaziyə gedib çıxır. Qazi oğrunu belə tapır. Keçinin başına kömür sürtüb qonşulara deyir:

- Tövlə qaranlıqdır. Hərəniz tək-tək içəri girib keçinin başını tumarlayın. Keçi çox ağıllı keçidir. Oğru kimdirsə, keçi onun başını tumarlayanda, qoxusundan tanıyıb mələyəcək.

Dörd qonşunun dördü də bir-bir içəri keçib keçinin başını tumarladılar. Amma keçinin səsi çıxmadı.

Hakim onların əllərini yoxladı. Hamının əlinin içi qara idi, kömürə bulaşmışdı. Tək bir qonşudan başqa. Hakim dedi:

- Sənsən oğru, keçini qaytar, sonra isə cəzanı çək!

- Niyə mənəm?

Oğrunun cavabını sən ver! Niyə məhz oğru odur?

 

Cavab:

"Sən əlini keçinin başına toxundurmağa qorxmusan ki, keçi səni tanıyar, mələyər! Ona görə ona əl vurmamısan. Ona toxunsaydın, əlini kömür qaraldardı. Oğru sənsən!".