Ağa və nökər

Müəllif: Gülzar İbrahimova

(Dahilərdən tərcümə edilmiş)

Bir ağa nökəri ilə bostanı gəzməyə getmişdi. Bostandan bir xiyar dərib nökərə verir ki, dadına baxsın. Xiyar çox acı olsa da, nökər onu şirin-şirin yeyir. Ağa həmin xiyarın dadına baxanda, görür xiyar çox acıdır. Nökərdən soruşur:

- Bu acı xiyarı niyə belə şirin-şirin yeyirsən?

Nökər:

- Mən sənin bərəkətli süfrəndən bal kimi şərbətlər içmişəm. İnsafım yol vermədi ki, “acıdır” deyib, yerə atım.

Ağa nökərin etibarını görüb ona daha yaxşı bir iş verir.