Payızı sinfimizə gətirdik!

Müəllif: Gülzar İbrahimova

Şagirdlər tədbirə böyük həvəslə hazırlaşmişdilar. Payız yarpaqları ilə sinfi bəzəmiş, yerə sarı payız yarpaqlarından xalça sərmişdilər .Payız meyvələrindən nümunə gətirmiş,payızda olan təbiət  hadisələrindən tamaşa qurmuşdular. Keçirilən moda nümayişi hamının xoşuna gəldi və nümayiş zamanı balaca dostlar çətir götürməyi də unutmamışdılar. "Sehrli Dünya" jurnalından payıza aid olan bütün tapmacalar əzbər söylədilər. Hətta payız bayramında Üstü şamlı, rəngli tort da var idi.